Minust

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia eriala 2005. aastal. Olen täiendanud ennast muusika- ja loovteraapia, karjäärinõustamise, lepituse, koolipsühholoogia, motiveeriva intervjueerimise, kognitiiv-käitumisteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja süsteemse pereteraapia aladel.

Oman töökogemusi erinevates valdkondades:

  • paari- ja perenõustamine
  • kliiniline praktika
  • karjäärinõustamine
  • õppimisega seotud hindamine ja nõustamine
  • lähisuhtevägivallas kannatanute nõustamine
  • lepitamine

Käesoleval ajal läbin pereterapeudi 2. astme pädevuskoolitust Eesti Pereteraapia Koolis. Pereteraapia fookuses on peresuhted. Eriti suur vajadus peresuhete toetamiseks tuleb esile elumuutuste, pere arengukriiside, kaotuste ning nendega toimetuleku ajal. Usun, et toetavad pere- ja lähisuhted on inimesele väga oluline ressurss. Tuleb vaid leida viis, kuidas see tööle panna.

Eesti Pereteraapia Ühingu liige olen 2023. aasta jaanuarist.

Minu töökeeleks on eesti ja vene keel.